آخرین اخبار


با توجه به ماده 2 قانون افزایش و ارتقای بهره ­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 23/04/89 مجلس محترم شورای اسلامی ایران) و بر اساس وظیفه­ مندی و شرح وظایف سازمانی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران به منظور الگوسازی فنی و مدیریتی...
دوشنبه 13 مهر 1394
تسهیلات بیش از 28 هزار کشاورز خسارت دیده لرستانی امهال می شود معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص نحوه ارائه تسهیلات به کشاورزانِ خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه گفت: آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره 11 قانون بودج...
دوشنبه 06 مهر 1394
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از افتتاح ۱۲۵ طرح کشاورزی در این استان همزمان با هفته دولت خبر داد.
جمعه 06 شهریور 1394
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: با بهره برداری از طرح ها در هفته دولت ۱۶۰ هکتار از اراضی خرم آباد به سیستم آبیاری مدرن مجهز می شوند.
جمعه 06 شهریور 1394

ویژه روز

جنگلهای زاگرس

به منظور مديريت صحيح و اصولي در جنگلهاي زاگرس مطالعات كمي و كيفي در اين جنگلها از اهميت خاصي برخوردار است. منطقه تنگ سولك يكي از مناطق رويشي واقع در جنگلهای زاگرس است كه ارتفاع متوسط آن از سطح دريا1500 متر و شيب متوسط آن بين 60-40%  اندازه گيري شده است. براي اجراي اين تحقيق منطقه اي به وسعت 158هكتار با شبكه آماربرداري140*100 با شكل قطعات دايره اي و با مساحت 1200 متر مربع جهت نمونه برداري سيستماتيك تصادفي در اين منطقه انتخاب شد. در این تحقیق وضعيت زادآوري شاخه زاد متوسط و دانه زاد ضعيف گزارش شد. بلوط گونه ي غالب اين جنگل ها در بعضي نقاط به همراه تك پايه هاي بادام و يابه همراه كيكم وآلوچه و يا تك پايه هاي زربين مشاهده شد. ميانگين قطر برابر سينه و ميانگين قطر تاج و رويه زميني تعيين گرديد. تعداد در هكتار بلوط 138/16 و ساير گونه ها 6/83 برآورد گرديد. درضمن مشخصه هاي كيفي منطقه متوسط تا خوب و در بعضي نقاط ضعيف تا متوسط بود. بطور کلی، نتايج نشان داد این منطقه مورد تخريب قرارگرفته و نياز به احياء با گونه هاي بومي و طرح هاي حفاظتي دارد.  

ادامه مطلب ...

منوی اصلی

 

 ترویج و آموزش کشاورزی

مجموعه‌ای از مطالب آموزشی و اطلاعیه‌های ترویجی جمع‌آوری شده توسط متخصصین حوزه‌های مختلف کشاورزی.
 

 حفظ نباتات

اطلاعیه‌های پیش آگاهی و راهکارهای ارائه شده جهت مقابله با آفات.
 

 قوانین و مقررات

مجموعه قوانین و مقررات و بخشنامه‌های جدید در حوزه فعالیت بخشهای مختلف سازمان.
 

 اخبار و مقالات

مجموعه اخبار و مقالات فارسی جهت استفاده بهره‌برداران ، دانشجویان و محققین حوزه کشاورزی.