اخبار و مقالات

تاریخ ایجاد: یک شنیه 11 آذر 1395 تعداد بازدید: 376 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: khabar_admin
عبدالرضا بازدار:عملیات اجرایی 1100 هکتار ازاراضی شهرستان دلفان با اعتباری بالغ بر12 میلیارد تومان
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان لرستان درنشست کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری مشترک استان لرستان وشهرستان دلفان باحضوروزیر ارتباطات وفناوری واطلاعات بااعلام این خبر گفت:خوشبختانه یکی ازبرنامه های  مناسب جهادکشاورزی  که درسطح استان صورت گرفت و شایددرسطح کشور بی بدیل باشد بحث بهره وری منابع آبی است که باتوجه به اهمیت موضوع و حمایت دولت ازصندوق توسعه ملی درشهرستان دلفان مسیر برای تحول سیستم های آبیاری نوین هموارشده دکتربازدار افزود:اگرچه درسالهای قبل در شهرستان دلفان درزمینه زمین های اراضی کشاورزی ظرفیت ها وپتانسیل های لازم برای پوپایی وراه اندازی سیستم آبیاری وجود داشته اما متاسفانه این امرمهم صورت نگرفته وبه نظرمیرسد یکی ازعوامل تاخیری دراین رویکرد فقدان اطلاعات کافی وجامع بوده که خوشبختانه ما این نقاط ضعف ونارسایی ها را شناسایی کرده واقدام به عملیاتی کردن این ایده نموده ایم که امروز 1100هکتار درشهرستان دلفان بااعتباری بالغ بر12 میلیارد تومان ودرشهرستان سلسله 850هکتار درحال عملیاتی شدن است و تا پایان خرداد 96 این پرژه به اتمام خواهد رسید.

عبدالرضا بازدار:عملیات اجرایی 1100 هکتار ازاراضی شهرستان دلفان با اعتباری بالغ بر12 میلیارد تومان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان لرستان درنشست کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری مشترک استان لرستان وشهرستان دلفان باحضوروزیر ارتباطات وفناوری واطلاعات بااعلام این خبر گفت:خوشبختانه یکی ازبرنامه های  مناسب جهادکشاورزی  که درسطح استان صورت گرفت و شایددرسطح کشور بی بدیل باشد بحث بهره وری منابع آبی است که باتوجه به اهمیت موضوع و حمایت دولت ازصندوق توسعه ملی درشهرستان دلفان مسیر برای تحول سیستم های آبیاری نوین هموارشده دکتربازدار افزود:اگرچه درسالهای قبل در شهرستان دلفان درزمینه زمین های اراضی کشاورزی ظرفیت ها وپتانسیل های لازم برای پوپایی وراه اندازی سیستم آبیاری وجود داشته اما متاسفانه این امرمهم صورت نگرفته وبه نظرمیرسد یکی ازعوامل تاخیری دراین رویکرد فقدان اطلاعات کافی وجامع بوده که خوشبختانه ما این نقاط ضعف ونارسایی ها را شناسایی کرده واقدام به عملیاتی کردن این ایده نموده ایم که امروز 1100هکتار درشهرستان دلفان بااعتباری بالغ بر12 میلیارد تومان ودرشهرستان سلسله 850هکتار درحال عملیاتی شدن است و تا پایان خرداد 96 این پرژه به اتمام خواهد رسید.

استاندار دراین نشست با این پرسش از رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان که درصد زمین های اراضی شهرستان نورآباد چه میزان است وچقدر از آن آبی می باشد،عبدالرضا بازدارگفت:کل زمین های اراضی شهرستان نورآباد 120هزار هکتار است که 20هزارهکتار از آن به صورت آبی که معادل 7درصد است وی افزود:دراستان ازمجموعه 780 هزار هکتاراز زمین های اراضی کشاورزی باقابلیت بالا متاسفانه 185هزار هکتار از آن یعنی چیزی حدود 23درصد ازاین اراضی به صورت آبی است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان درپایان این نشست درخصوص تعهد اشتغال گفت:مابه 384نفر درشهرستان دلفان تعهد اشتغال داده ایم که ازاین تعداد درحال حا ضر 260 نفرمشغول واسامی این افراد در سامانه فرمانداری شهرستان دلفان ثبت شده است.

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر کد امنیتی :
وارد نمودن کد

منوی اصلی

 

 ترویج و آموزش کشاورزی

مجموعه‌ای از مطالب آموزشی و اطلاعیه‌های ترویجی جمع‌آوری شده توسط متخصصین حوزه‌های مختلف کشاورزی.
 

 حفظ نباتات

اطلاعیه‌های پیش آگاهی و راهکارهای ارائه شده جهت مقابله با آفات.
 

 قوانین و مقررات

مجموعه قوانین و مقررات و بخشنامه‌های جدید در حوزه فعالیت بخشهای مختلف سازمان.
 

 اخبار و مقالات

مجموعه اخبار و مقالات فارسی جهت استفاده بهره‌برداران ، دانشجویان و محققین حوزه کشاورزی.