اخبار و مقالات

تاریخ ایجاد: شنبه 24 دی 1395 تعداد بازدید: 342 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: khabar_admin
تاپایان خردادماه 96درشهرستان سلسله 1400هکتارازاراضی به سیستم نوین آبیاری مجهزخواهدشد
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان لرستان عبدالرضابازدار درجلسه ستاد تسهیل بااعلام این خبرگفت:تاپایان خرداد96 شهرستان سلسله 1400 هکتاراز اراضی دیم به سیتم نوین آبیاری تجهیزخواهد شد وبرای اجرایی این طرح اعتباری حدود 18میلیاردتومان درنظر گرفته شده که در شرایط فعلی 800هکتار ازآن درقالب طرح آبیاری تحت فشارعملیاتی و در حال اجراست که تاخرداد96 سعی برآن است تکمیل وبه بهره داری رسد.

تاپایان خردادماه 96درشهرستان سلسله 1400هکتارازاراضی به سیستم نوین آبیاری مجهزخواهدشد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان لرستان عبدالرضابازدار درجلسه ستاد تسهیل بااعلام این خبرگفت:تاپایان خرداد96 شهرستان سلسله 1400 هکتاراز اراضی دیم به سیتم نوین آبیاری تجهیزخواهد شد وبرای اجرایی این طرح اعتباری حدود 18میلیاردتومان درنظر گرفته شده که در شرایط فعلی 800هکتار ازآن درقالب طرح آبیاری تحت فشارعملیاتی و در حال اجراست که تاخرداد96 سعی برآن است تکمیل وبه بهره داری رسد.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان لرستان درخصو ص شبکه فرعی درمنطقه کشورزه گفت:100هکتارازاین اراضی که قبلابه شکل دیم بود باسیستم نوین آبیاری تجهیز کردیم و100هکتاردیگری که تعلق به باغات دارد دراسفندماه اجرایی خواهدشدعلت تاخیرآن به خاطر شرایط  آب وهوا می باشدودرزمان اسنفدماه که فصل احداث نهال است شرایط مناسبی برای اجرایی کردن سیستم نوین آبی است .

دکتربازدارافزود: منطقه سلسله ازنظراراضی آبی نسبت به اراضی استان شرایط مناسب وبهتری داردکه ازمجموع41هزارهکتار16هزارهکتار آن آبی  می باشدکه به عبارتی می توان گفت 39درصداراضی شهرستان سلسله آبی است که از16هزارهکتارآبی به شکل سنتی توانستیم 3500هکتارازآن به سیستم آبیاری نوین تجهیز کنیم.

وی درهمین زمینه افزود:مادراستان توانستیم 41800هکتاربه سیستم آبی نوین تحت فشاراجرایی کنیم که درمقایسه با185000هزارازاراضی آبی که به شکل سنتی است تقریبا 22درصدمی باشد

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر کد امنیتی :
وارد نمودن کد

منوی اصلی

 

 ترویج و آموزش کشاورزی

مجموعه‌ای از مطالب آموزشی و اطلاعیه‌های ترویجی جمع‌آوری شده توسط متخصصین حوزه‌های مختلف کشاورزی.
 

 حفظ نباتات

اطلاعیه‌های پیش آگاهی و راهکارهای ارائه شده جهت مقابله با آفات.
 

 قوانین و مقررات

مجموعه قوانین و مقررات و بخشنامه‌های جدید در حوزه فعالیت بخشهای مختلف سازمان.
 

 اخبار و مقالات

مجموعه اخبار و مقالات فارسی جهت استفاده بهره‌برداران ، دانشجویان و محققین حوزه کشاورزی.