رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ؛ با هدف گذاری های انجام شده به دنبال افتتاح و بهره...

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ؛ با هدف گذاری های انجام شده به دنبال افتتاح و بهره...

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ؛ با هدف گذاری های انجام شده به دنبال افتتاح و بهره...
دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با امام جمعه محترم شهرستان کوهدشت

دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با امام جمعه محترم شهرستان کوهدشت

دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با امام جمعه محترم شهرستان کوهدشت
دکتر حسنی مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان؛ لزوم برندسازی محصولات کشاورزی...

دکتر حسنی مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان؛ لزوم برندسازی محصولات کشاورزی...

دکتر حسنی مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان؛ لزوم برندسازی محصولات کشاورزی...
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان؛مرجع اصلی سیاست گذاری بخش کشاورزی  سازمان جهاد...

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان؛مرجع اصلی سیاست گذاری بخش کشاورزی سازمان جهاد...

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان؛مرجع اصلی سیاست گذاری بخش کشاورزی سازمان جهاد...
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: تحول در نظام تصمیم سازی بخش کشاورزی با استفاده از سیستم...

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: تحول در نظام تصمیم سازی بخش کشاورزی با استفاده از سیستم...

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: تحول در نظام تصمیم سازی بخش کشاورزی با استفاده از سیستم...
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: تدوین برنامه جامع برای مبارزه با قاچاق دام

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: تدوین برنامه جامع برای مبارزه با قاچاق دام

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: تدوین برنامه جامع برای مبارزه با قاچاق دام
تامین امنیت غذایی و سلامت غذایی جامعه دو وظیفه مهم و اصلی مجموعه سازمان جهادکشاورزی است

تامین امنیت غذایی و سلامت غذایی جامعه دو وظیفه مهم و اصلی مجموعه سازمان جهادکشاورزی است

تامین امنیت غذایی و سلامت غذایی جامعه دو وظیفه مهم و اصلی مجموعه سازمان جهادکشاورزی است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان: توسعه طرح های مهم کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان: توسعه طرح های مهم کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان: توسعه طرح های مهم کشاورزی
دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با مدیرکل و معاونین  امور عشایر استان لرستان

دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با مدیرکل و معاونین امور عشایر استان لرستان

دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با مدیرکل و معاونین امور عشایر استان لرستان
جلوگیری از حریق و اطفاء حریق در دستور کار اداره کل منابع طبیعی قرار داشته باشد

جلوگیری از حریق و اطفاء حریق در دستور کار اداره کل منابع طبیعی قرار داشته باشد

جلوگیری از حریق و اطفاء حریق در دستور کار اداره کل منابع طبیعی قرار داشته باشد
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی باید در کنار عرصه های تولید ایجاد و فرآیند صدور مجوزهای...

صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی باید در کنار عرصه های تولید ایجاد و فرآیند صدور مجوزهای...

صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی باید در کنار عرصه های تولید ایجاد و فرآیند صدور مجوزهای...
دیدار رئیس، کارکنان و اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با رئیس سازمان...

دیدار رئیس، کارکنان و اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با رئیس سازمان...

دیدار رئیس، کارکنان و اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با رئیس سازمان...
تعامل، هماهنگی  و هم افزایی درون و برون بخشی از مهمترین سیاستها و برنامه های سازمان جهاد...

تعامل، هماهنگی و هم افزایی درون و برون بخشی از مهمترین سیاستها و برنامه های سازمان جهاد...

تعامل، هماهنگی و هم افزایی درون و برون بخشی از مهمترین سیاستها و برنامه های سازمان جهاد...
تکمیل، مرمت و بازسازی  پروژهای آب و خاک

تکمیل، مرمت و بازسازی پروژهای آب و خاک

تکمیل، مرمت و بازسازی پروژهای آب و خاک
دکتر حسنی مقدم؛ اولویت کاری در سازمان جهاد کشاورزی ( تخصص، توان علمی و فنی کارشناسی) است

دکتر حسنی مقدم؛ اولویت کاری در سازمان جهاد کشاورزی ( تخصص، توان علمی و فنی کارشناسی) است

دکتر حسنی مقدم؛ اولویت کاری در سازمان جهاد کشاورزی ( تخصص، توان علمی و فنی کارشناسی) است
تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی  در صدر برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در صدر برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در صدر برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان
قیمت مرغ با توزیع ذخایر کاهش می‌یابد/ روزانه ۸ هزار تن کنجاله سویا تولید می‌شود

قیمت مرغ با توزیع ذخایر کاهش می‌یابد/ روزانه ۸ هزار تن کنجاله سویا تولید می‌شود

قیمت مرغ با توزیع ذخایر کاهش می‌یابد/ روزانه ۸ هزار تن کنجاله سویا تولید می‌شود
دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با رئیس ، محققین، اعضای هیئت علمی ،کارشناسان و...

دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با رئیس ، محققین، اعضای هیئت علمی ،کارشناسان و...

دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با رئیس ، محققین، اعضای هیئت علمی ،کارشناسان و...
بررسی وضعیت پروژه های آب و خاک موضوع ماده ۱۰ مدیریت بحران (سیل فروردین ماه ۱۳۹۸)

بررسی وضعیت پروژه های آب و خاک موضوع ماده ۱۰ مدیریت بحران (سیل فروردین ماه ۱۳۹۸)

بررسی وضعیت پروژه های آب و خاک موضوع ماده ۱۰ مدیریت بحران (سیل فروردین ماه ۱۳۹۸)
معاون اول رییس جمهور: نگرانی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو وجود ندارد

معاون اول رییس جمهور: نگرانی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو وجود ندارد

معاون اول رییس جمهور: نگرانی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو وجود ندارد
اخبار شهرستانها
RSS
12345678910انتها
اخبار
RSS
12345678910انتها
گزارش تصویری
RSS
اولین234567891011
اطلاعیه
دی ان ان